Site mapPrintableWersja polskaEnglish version

Contact US

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie
ul. Przemysłowa 8
56-215 Niechlów, Poland

Head Office
phone: +48 / 65 543 56 26 do 28
fax: +48 / 65 543 56 05

Secretary’s Office
phone: +48 / 65 543 56 68
phone: +48 / 65 543 56 26 do 28 extension 203
fax: +48 / 65 543 56 05
e-mail: info@ppz-niechlow.pl

Sales and Marketing Department
phone: +48 / 65 543 56 26 - 28 extension 214
fax: +48 / 65 543 56 05
e-mail: galinski@ppz-niechlow.pl

Quality Assurance Director
phone +48 / 65 543 56 26 - 28 extension 211
fax: +48 / 65 543 56 05
e-mail: grabowski@ppz-niechlow.pl