RODO

Tags #GDPR #information clauses and obligations #personal data administrator #data processing

Information clauses and obligations

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie, z siedzibą w Niechlowie (56-215) przy ul. Przemysłowej 8, zwany dalej Administratorem.
 2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem na adres siedziby albo na adres e-mail: info@ppz-niechlow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy oraz w oparciu o uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie właściwej opieki nad klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
  • podmioty trzecie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze zleceniodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy,
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,  wniesienia sprzeciwu, ograniczenia  ich przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora. 
 7. W celu realizacji jednego z wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem na adres jego siedziby albo na adres e-mail: info@ppz-niechlow.pl
 8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa przysługuje także skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 • SZUKAJ

 • Quality Policy
 • The Company has implemented food production procedures which are consistent with the HACCP requirements.
  We have also obtained the GMP+B2 certificate.
  More ...
 • Investments
 • PPZ SA in Niechlów is continuously upgrading its machines and is looking for new technological solutions.More ...