Mapa serwisuWersja do wydrukuWersja polskaEnglish version

Proces rekrutacji - nabór pracowników na kampanię jesienną 2022

Proces rekrutacji - nabór pracowników na kampanię jesienną 2022

Rekrutacja nowych pracowników do PPZ SA jest procesem wieloetapowym, rozłożonym w czasie.

Celem procesu rekrutacji jest wyłonienie spośród dostępnych kandydatów na określone stanowisko, osoby, która możliwie najdokładniej spełni nasze oczekiwania wobec pracownika pod kątem umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz oczekiwań finansowych.

Etapy procesu rekrutacji:

  • określenie stanowiska pracy oraz kompetencji potrzebnych do jego objęcia, określenie oczekiwań wobec potencjalnego kandydata,
  • publikacja ogłoszenia rekrutacyjnego na naszej stronie internetowej oraz w lokalnej prasie,
  • etap wstępnej selekcji - po otrzymaniu zgłoszeń od kandydatów przeprowadzana jest analiza CV i określana jest grupa osób, które spełniają minimalne wymagania firmy,
  • wywiad / rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona telefonicznie lub opcjonalne spotkanie rekrutacyjne z kandydatami, którzy przeszli pozytywnie etap wstępnej selekcji,
  • podjęcie decyzji przez osoby odpowiedzialne za zatrudnienie nowego pracownika, czyli selekcja kandydatów na podstawie zebranych danych z CV, wywiadu / rozmowy kwalifikacyjnej, a także referencji,
  • udzielenie informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym oraz złożenie oferty pracy wybranemu kandydatowi,
  • akceptacja oferty pracy,
  • etap zatrudniania - przekazanie przyszłemu pracownikowi wszystkich niezbędnych do zawarcia umowy o pracę danych,
  • ostatni etap: podpisanie przez kandydata umowy o pracę.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S A w Niechlowie ogłasza nabór pracowników na kampanię jesienną 2022.

Podania przyjmujemy do 20 lipca 2022 r.

Kontakt: 65 543 56 68, 65 543 56 26

Adres: PPZ S A w Niechlowie

           ul. Przemysłowa 8

           56 – 215 Niechlów

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Niechlowie, z siedzibą w Niechlowie przy ul. Przemysłowej 8. Dane osobowe będą przetwarzane
w celach związanych z przeprowadzeniem postępowań rekrutacyjnych.
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celach przyszłych rekrutacji. Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

 

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na to by dokumenty aplikacyjne były wykorzystane w innych/dalszych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

 

Wyrażam zgodę Przedsiębiorstwu Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Niechlowie, z siedzibą w Niechlowie przy ul. Przemysłowej 8 na archiwizację i wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych mojego CV i innych dokumentów aplikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).