Mapa serwisuWersja do wydrukuWersja polskaEnglish version

Polityka jakości

Polityka jakości

Naszą Politykę Jakości kształtujemy w oparciu o następujące wytyczne:
- działalność firmy a w szczególności: produkcja i kontrola jakości winny być prowadzone zgodnie z najnowszymi procedurami obowiązującymi w UE,
- za odpowiednią jakość produktów finalnych odpowiedzialny jest każdy pracownik w zakresie powierzonych mu obowiązków,
- dobór dostawcy musi gwarantować dostarczenie surowców i materiałów o wyznaczonych i stabilnych parametrach,
- prowadzenie skutecznej kontroli realizowanego procesu zaopatrzenia surowcowego i produkcji musi mieć na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów,
- maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów powinno prowadzić do rozwoju i utrzymania technologii produkcyjnej, gwarantującej wysoką jakość i powtarzalność cech produktów finalnych,
- okresowe szkolenia w zakresie GMP, GHP, BHP, HACCP jak i elementów innych systemów jakości winny mieć na celu kształtowanie odpowiedniej świadomości higienicznej i odpowiedzialności pracowników za powierzone zadania, wraz z wytworzeniem nawyku samokontroli będącego pierwszym etapem Systemu Zapewnienia Jakości obowiązującego w naszej firmie.

System realizujący Politykę Jakości w Spółce oparty jest na procedurach HACCP, które w przedsiębiorstwie wdrożono po raz pierwszy w roku 2004. System ten był i nadal jest stale udoskonalany i uzupełniany, co potwierdza uzyskany w roku 2012 Certyfikat HACCP.

W roku 2010 uzyskaliśmy Certyfikat koszerności dla produkowanej przez naszą Spółkę skrobi ziemniaczanej, certyfikat ten jest systematycznie odnawiany.

W połowie 2013 r. zostały zakończone prace wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością opartego na procedurze ISO 9001:2008, co potwierdziła certyfikacja systemu i otrzymanie przez Spółkę stosownego certyfikatu.

W roku 2017 firma uzyskała certyfikat GMP+B2, który został zarejestrowany pod numerem 820917453.

Aktualnie prowadzone są prace nad rozwojem kolejnego elementu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 22000:2006.