Mapa serwisuWersja do wydrukuWersja polskaEnglish version

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki, z dnia 14 września 2020 r.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki, z dnia 14 września 2020 r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA z siedzibą w Niechlowie, ul. Przemysłowa 8, 56-215 Niechlów, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Niechlowie, ul. Przemysłowa 8 w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Niechlów, dnia 14 września 2020 r.