Mapa serwisuWersja do wydrukuWersja polskaEnglish version

Walne zgromadzenia

  • Ogłoszenia i projekty uchwał

    Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Spółki Akcyjnej w Niechlowie z siedzibą w Niechlowie ul. Przemysłowa 8, 56-215 Niechlów działając na podstawie art.395 i 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29.06.2020 roku o godz. 10 00 w siedzibie WPPZ SA ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń.