Mapa serwisuWersja do wydrukuWersja polskaEnglish version

Relacje inwestorskie

ppz-niechlow.pl/

Walne zgromadzenia

Dokumenty dotyczące planowanych walnych zgromadzeń, projektów uchwał etc.
ppz-niechlow.pl/

Sprawozdania finansowe

- Sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2019 - 31.12.2019 oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2019 PPZ SA w Niechlowie
ppz-niechlow.pl/

Opinie biegłych rewidentów

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 PPZ SA w Niechlowie
ppz-niechlow.pl/

Inne dokumenty Spółki

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019