Mapa serwisuWersja do wydrukuWersja polskaEnglish version

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY - CV

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie, ul. Przemysłowa  8, 56-215 Niechlów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@ppz-niechlow.pl .

3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończeniu aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje - maksymalnie 2 lata.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych do złożenia , do żądania ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych, do żądania usunięcia danych, do żądania sprostowania danych, do żądania dostępu do danych, do wycofania zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Na dokumencie CV prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli zgody, niezbędnej do przeprowadzenia procesu rekrutacji:

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

 

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na to by dokumenty aplikacyjne były wykorzystane w innych/dalszych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w przesłanych dokumentach CV następującej klauzuli zgody:

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

 

KAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie, ul. Przemysłowa  8, 56-215 Niechlów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@ppz-niechlow.pl .

3. Celem przetwarzania danych jest:

- zawarcie i realizacja umowy ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016,

- realizacja usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016,

- realizacja przepisów regulujących wystawianie faktur - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016,

4. Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów uczestniczących w realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- w przypadku realizacji umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy

- w przypadku realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej przez okres trwania gwarancji

- w przypadku wystawiania faktur 5 lat od końca roku kalendarzowego

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, do żądania ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych, do żądania sprostowania danych

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

KAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie, ul. Przemysłowa  8, 56-215 Niechlów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@ppz-niechlow.pl .

3. Celem przetwarzania danych jest:

- zawarcie i realizacja umowy ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016,

4.Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów uczestniczących w realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- w przypadku realizacji umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy

6.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, do żądania ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych, do żądania sprostowania danych

7.Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KIEROWCÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie, ul. Przemysłowa  8, 56-215 Niechlów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@ppz-niechlow.pl .

3. Celem przetwarzania danych jest:

- realizacja usług transportowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016,

4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom biorącym udział w procesie usług transportowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, do złożenia sprzeciwu, do żądania ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych, do żądania sprostowania danych, do żądania dostępu do danych.

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY, KTÓRA ZOSTANIE POINFORMOWANA W RAZIE WYPADKU

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie, ul. Przemysłowa  8, 56-215 Niechlów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@ppz-niechlow.pl .

3. Celem przetwarzania danych jest powiadomienie o wypadku na terenie zakładu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d

4. Dane osobowe nie będą udostępniane.

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, do żądania ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych, do żądania usunięcia danych, do żądania sprostowania danych, do wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Dane osobowe zostały pozyskane z kwestionariusza osobowego wypełnionego przez pracownika, podanie danych było dobrowolne.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie, ul. Przemysłowa  8, 56-215 Niechlów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@ppz-niechlow.pl .

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym ? podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres maksymalnie 30 dni.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.