Mapa serwisuWersja do wydrukuWersja polskaEnglish version

Dane ewidencyjne

Dane ewidencyjne

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie
ul. Przemysłowa 8
56-215 Niechlów

tel.  +48 65 543 56 26 do 28, +48 65 543 56 68
fax  + 48 65 543 56 05 

Sąd Rejestrowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy

Kapitał akcyjny 2 550 000, - zł w całosci opłacony

Konto bankowe: BGŻ S.A. Leszno 23 2030 0045 1110 0000 0023 5110

KRS: 90422
NIP: 699-10-04-225
REGON: 410255576

Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL0204017p

Wpis do rejestru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze pod numerem 197.

BDO numer rejestrowy: 000076612

Certyfikat GMP+B2 zarejestrowany pod numerem 820917453. 

Dane KRS: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO S A W NIECHLOWIE