Mapa serwisuWersja do wydrukuWersja polskaEnglish version

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

Rekrutacja nowych pracowników do PPZ SA jest procesem wieloetapowym, rozłożonym w czasie.

Celem procesu rekrutacji jest wyłonienie spośród dostępnych kandydatów na określone stanowisko, osoby, która możliwie najdokładniej spełni nasze oczekiwania wobec pracownika pod kątem umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz oczekiwań finansowych.

Etapy procesu rekrutacji:

  • określenie stanowiska pracy oraz kompetencji potrzebnych do jego objęcia, określenie oczekiwań wobec potencjalnego kandydata,
  • publikacja ogłoszenia rekrutacyjnego na naszej stronie internetowej oraz w lokalnej prasie,
  • etap wstępnej selekcji - po otrzymaniu zgłoszeń od kandydatów przeprowadzana jest analiza CV i określana jest grupa osób, które spełniają minimalne wymagania firmy,
  • wywiad / rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona telefonicznie lub opcjonalne spotkanie rekrutacyjne z kandydatami, którzy przeszli pozytywnie etap wstępnej selekcji,
  • podjęcie decyzji przez osoby odpowiedzialne za zatrudnienie nowego pracownika, czyli selekcja kandydatów na podstawie zebranych danych z CV, wywiadu / rozmowy kwalifikacyjnej, a także referencji,
  • udzielenie informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym oraz złożenie oferty pracy wybranemu kandydatowi,
  • akceptacja oferty pracy,
  • etap zatrudniania - przekazanie przyszłemu pracownikowi wszystkich niezbędnych do zawarcia umowy o pracę danych,
  • ostatni etap: podpisanie przez kandydata umowy o pracę.