Inne dokumenty Spółki


Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019 - 31.12.2019  10,_Prezes_

  Więcej ...
  • SZUKAJ

  • Polityka jakości
  • W przedsiębiorstwie wdrożono procedury produkcji żywności zgodne z wymogami HACCP.
   Uzyskaliśmy także certyfikat GMP+B2.
   Więcej ...
  • Inwestycje
  • PPZ SA w Niechlowie to firma, która stale modernizuje park maszynowy i poszukuje nowych rozwiązań technologicznych.Więcej ...