Opinie biegłych rewidentów


Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok 2019

  Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 PPZ SA w Niechlowie  10,_Prezes_

  Więcej ...
  • SZUKAJ

  • Polityka jakości
  • W przedsiębiorstwie wdrożono procedury produkcji żywności zgodne z wymogami HACCP.
   Uzyskaliśmy także certyfikat GMP+B2.
   Więcej ...
  • Inwestycje
  • PPZ SA w Niechlowie to firma, która stale modernizuje park maszynowy i poszukuje nowych rozwiązań technologicznych.Więcej ...