Walne zgromadzenia


Ogłoszenia i projekty uchwał

  Ogłoszenia i projekty uchwał

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Spółki Akcyjnej w Niechlowie z siedzibą w Niechlowie ul. Przemysłowa 8, 56-215 Niechlów działając na podstawie art.395 i 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29.06.2020 roku o godz. 10 00 w siedzibie WPPZ SA ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń.

  Więcej ...
  • SZUKAJ

  • Polityka jakości
  • W przedsiębiorstwie wdrożono procedury produkcji żywności zgodne z wymogami HACCP.
   Uzyskaliśmy także certyfikat GMP+B2.
   Więcej ...
  • Inwestycje
  • PPZ SA w Niechlowie to firma, która stale modernizuje park maszynowy i poszukuje nowych rozwiązań technologicznych.Więcej ...