Dane ewidencyjne

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie
ul. Przemysłowa 8
56-215 Niechlów

tel.  +48 65 543 56 26 do 28, +48 65 543 56 68
fax  + 48 65 543 56 05 

Sąd Rejestrowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy

Kapitał akcyjny 2 550 000, - zł w całosci opłacony

Konto bankowe: BGŻ S.A. Leszno 23 2030 0045 1110 0000 0023 5110

KRS: 90422
NIP: 699-10-04-225
REGON: 410255576

Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL0204017p

Wpis do rejestru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze pod numerem 197.

BDO numer rejestrowy: 000076612

Certyfikat GMP+B2 zarejestrowany pod numerem 820917453. 

Dane KRS: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO S A W NIECHLOWIE


Tags #PPZ NIECHLÓW #NIP #REGON #KRS #BDO #GMP+B2

  • SZUKAJ

  • Polityka jakości
  • W przedsiębiorstwie wdrożono procedury produkcji żywności zgodne z wymogami HACCP.
    Uzyskaliśmy także certyfikat GMP+B2.
    Więcej ...
  • Inwestycje
  • PPZ SA w Niechlowie to firma, która stale modernizuje park maszynowy i poszukuje nowych rozwiązań technologicznych.Więcej ...