Wyniki badań: Białko ziemniaczane

Tags #Wyniki badań #Skrobia ziemniaczana


#DokumentOpis
01 Analiza zawartości melaminyOznaczenie z dnia 2022.09.28, próbka Białka ziemniaczanego, produkcja jesień 2022 (PL/EN).
02 Obecność Salmonella spp. w 25gPróbka: data produkcji: 2022-09-15, data utworzenia sprawozdania: 2022-09-26
03 Raport analityczny (popiół całkowity)Oznaczenie z dnia 2022.09.23, próbka Białka ziemniaczanego, produkcja jesień 2022 (PL/EN).
04 Raport analityczny (aflatoksyny, fluor, metale ciężkie)Oznaczenie z dnia 2022-09-23, próbka Białka ziemniaczanego, produkcja jesień 2022 [PL / EN].
05 Oznaczanie zawartości białkapróbki Białka ziemniaczanego, produkcja 2022 (PL i EN).
06 Obecność salmonella ssp. w 25g Próbka: data produkcji: 2023-09-13, data utworzenia sprawozdania: 2023-09-26
07 Raport analityczny (popiół całkowity)Oznaczenie z dnia 2023-09-13, próbka białka ziemniaczanego, produkcja jesień 2023 (PL/EN)
08 Raport analityczny (aflatoksyny, fluor, metale ciężkie)Oznaczenie z dnia 2023-09-13, próbka białka ziemniaczanego, produkcja jesień 2023 (PL/EN)
09 Analiza zawartości melaminyOznaczenie z dnia 2023-10-11, próbka białka ziemniaczanego, produkcja jesień 2023 (PL/EN)
10 Obecność salmonella ssp. w 25g Próbka: data produkcji: 2023-10-10, data utworzenia sprawozdania: 2023-10-24
11 Raport analityczny (aminokwasy) Oznaczenie z dnia 2023-10-25, próbka białka ziemniaczanego, produkcja jesień 2023 (PL)
12 Raport analityczny (aminokwasy) Oznaczenie z dnia 2023-10-30, próbka białka ziemniaczanego, produkcja jesień 2023 (EN)
13 Analiza zawartości glikoalkaloidów (solaniny i chakoniny)Oznaczenie z dnia 2023-10-25, próbka białka ziemniaczanego, produkcja jesień 2023 (PL/EN)
  • SZUKAJ

  • Polityka jakości
  • W przedsiębiorstwie wdrożono procedury produkcji żywności zgodne z wymogami HACCP.
    Uzyskaliśmy także certyfikat GMP+B2.
    Więcej ...
  • Inwestycje
  • PPZ SA w Niechlowie to firma, która stale modernizuje park maszynowy i poszukuje nowych rozwiązań technologicznych.Więcej ...