Historia firmy

Pod koniec XIX wieku w miejscowości Niechlów powstaje zakład produkcyjny.
Jego rozbudowa trwa do roku 1907.

Powstała firma prowadzi przerób ziemniaków na krochmal oraz roszarnię lnu.
Taki stan trwa do 1939 roku. W trakcie II wojny światowej zakład dotknęły częściowe zniszczenia.

Po II wojnie światowej w dniu 26 lipca 1946 roku nastąpiło przejęcie w administrację państwową nieruchomości i pozostałego majątku ówczesnej krochmalni oraz utworzenie polskiego przedsiębiorstwa pod nazwą Państwowe Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Sokółka” gmina Życz pow. Góra Śląska.

Z chwilą przejęcia zakładu przez władze polskie rozpoczyna się likwidacja zniszczeń wojennych oraz prace przygotowawcze do uruchomienia produkcji.
Pierwsza kampania produkcyjna po II wojnie światowej ruszyła we wrześniu 1949 roku.
Zdolności przerobowe pierwszej kampanii to około 120 ton ziemniaków i produkcja około 25 ton skrobi ziemniaczanej na dobę.
Pierwsze lata działalności to przede wszystkim produkcja skrobi ziemniaczanej.
Niewielkie działania modernizacyjne w tamtych latach nie pozwoliły na intensywny wzrost produkcji.

W ciągu następnych lat firma wielokrotnie zmieniała swą nazwę, aż wreszcie w 1970 roku powstało Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie, w skład którego weszły dwa zakłady tj. Niechlów i Kąty Wrocławskie.
Siedzibą zarządu był Niechlów. W latach 60 zaczęła rozwijać się produkcja tzw. galanterii spożywczej, czyli klusek śląskich, pyz ziemniaczanych i innych tego typu produktów. W latach 70 dokonano pierwszej gruntownej modernizacji krochmalni.

Dzięki nowoczesnym (jak na tamte lata) urządzeniom, zwiększono moc produkcyjną przerobu ziemniaków do około 560 ton na dobę.
Zastosowano wtedy nowoczesne urządzenia wirowe między innymi wirówki poziome, separatory Alfa Laval oraz nową stację rafinacji.
Pozwoliło to na uzyskanie najwyższych parametrów jakościowych skrobi ziemniaczanej.

W roku 1982 nastąpiło rozdzielenie Przedsiębiorstwa na dwie oddzielne jednostki w Niechlowie i Kątach Wrocławskich.
Na początku lat 80. powstał w Niechlowie oddział modyfikatów skrobiowych.
Dzięki zastosowaniu reaktorów i suszarek walcowych rozpoczęto produkcję modyfikowanej skrobi ziemniaczanej rozpuszczalnej na zimno, z przeznaczeniem dla przemysłu koncentratów spożywczych, mięsnego a także dla przemysłu papierniczego i włókienniczego.
Przedsiębiorstwo w Niechlowie jako pierwsze w kraju podjęło próby odzysku białka ziemniaczanego.
W latach 80. rozpoczęto także produkcję skrobi pszennej, jej modyfikatów oraz glutenu pszennego – witalnego.

W roku 1995 nastąpiła prywatyzacja Przedsiębiorstwa w Niechlowie i od 1.X.1995 r. rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie, które w tej formie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Po roku 2000 przeprowadzono gruntowną modernizację krochmalni ziemniaczanej, zastosowano najnowsze maszyny na poziomie światowym spełniające jednocześnie wszystkie wymagania sanitarne stawiane przemysłowi spożywczemu.
Efektem tych zmian jest uzyskanie zdolności produkcyjnych skrobi ziemniaczanej o najwyższej jakości, przy przerobie ziemniaków około 1000 ton na dobę. 


Tags #Historia #Sokółka #Zakład Produkcyjny #PPZ Niechlów

  • SZUKAJ

  • Polityka jakości
  • W przedsiębiorstwie wdrożono procedury produkcji żywności zgodne z wymogami HACCP.
    Uzyskaliśmy także certyfikat GMP+B2.
    Więcej ...
  • Inwestycje
  • PPZ SA w Niechlowie to firma, która stale modernizuje park maszynowy i poszukuje nowych rozwiązań technologicznych.Więcej ...